De stuurgroep bestaat uit volgende personen:

  • Johan Deforche: voorzitter
  • Frank Janssen: Algemeen en personeelsdirecteur van  Mivas
  • Nathalie Notelé: Financieel directeur en projecten Mivas 
  • Leo Mertens: Gedelegeerd bestuurder Mivas
  • Maaike Dons: begeleidster bij Oikonde
  • Willem Dehantschutter: Opbouwwerker Ons Gedacht Lier
  • Sanne Van den Eynden: coördinerend werkleider ’t Hofke